ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016
dotyczące wyboru Wykonawcy oferującego: offsetową maszynę drukującą.


Poznań, dn 01.12.2016

Wybór wykonawcy

Szanowni Państwo,
dziękujemy za złożenie oferty w ramach zapytania ofertowego nr 1/2016 dotyczącej offsetowej maszyny drukującej w ramach projektu „Innowacyjne rozwiązania produkcyjne szansą na wzrost konkurencyjności VMG PRINT Sp. z o.o.”. Informujemy, iż Wykonawcą, który został wybrany, otrzymując najwyższą liczbę punktów, jest firma Heidelberg Polska Sp. z o.o.

Z wyrazami szacunku
VMG PRINT Sp. z o.o.

PLIK DO POBRANIA:

  • Wybór wykonawcy - VMG PRINT - Offsetowa maszyna drukująca - POBIERZ PLIK PDF

Poznań, dnia 19.10.2016 r.

Sprostowanie

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż termin składania ofert na zapytanie ofertowe nr 1/2016 dotyczące wyboru Wykonawcy oferującego offsetową maszynę drukującą został wydłużony do 28.11.2016 r. włącznie, tj. poniedziałek. Informujemy również, że termin otwarcia ofert to 29.11.2016 r.


Poznań, dnia 14.10.2016 r.

Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Innowacyjne rozwiązania produkcyjne szansą na wzrost konkurencyjności VMG PRINT Sp. z o.o.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki.

PLIKI DO POBRANIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016
dotyczące wyboru Wykonawcy oferującego: cyfrową maszynę drukującą, maszynę broszurującą.


Poznań, dn 01.12.2016

Wybór wykonawcy

Szanowni Państwo,
dziękujemy za złożenie oferty w ramach zapytania ofertowego nr 2/2016 dotyczącej cyfrowej maszyny drukującej i maszyny broszurującej w ramach projektu „Innowacyjne rozwiązania produkcyjne szansą na wzrost konkurencyjności VMG PRINT Sp. z o.o.”. Informujemy, iż Wykonawcą, który został wybrany, otrzymując najwyższą liczbę punktów, jest firma Heidelberg Polska Sp. z o.o. jako dostawca cyfrowej maszyny drukującej a także DUPLO POLSKA Sp. z o.o. jako dostawca maszyny broszurującej.

Z wyrazami szacunku
VMG PRINT Sp. z o.o.

PLIK DO POBRANIA:

  • Wybór wykonawcy - VMG PRINT - Cyfrowa maszyna drukująca, maszyna broszurująca - POBIERZ PLIK PDF

Poznań, dnia 19.10.2016 r.

Sprostowanie

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż termin składania ofert na zapytanie ofertowe nr 2/2016 dotyczące wyboru Wykonawcy oferującego cyfrową maszynę drukującą, maszynę broszurującą. został wydłużony do 28.11.2016 r. włącznie, tj. poniedziałek. Informujemy również, że termin otwarcia ofert to 29.11.2016 r.


Poznań, dnia 14.10.2016 r.

Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Innowacyjne rozwiązania produkcyjne szansą na wzrost konkurencyjności VMG PRINT Sp. z o.o.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki.

PLIKI DO POBRANIA: